Skip to main content

Symposium Centrale Vaatprothese infecties

Infectie van vaatprothesen (VPI) is een potentieel levensbedreigende aandoening. Het stellen van de diagnose VPI is dikwijls niet gemakkelijk en vergt multidisciplinaire expertise. De behandeling is multimodaal, waarbij antibiotica en chirurgie de hoekstenen vormen. Patiënten die een VPI hebben doorgemaakt ondervinden vaak levenslang de gevolgen hiervan.  Tijdige herkenning, adequate diagnostiek en behandeling kunnen de kwaliteit van leven aanzienlijk verbeteren. Ondanks de recent verschenen Europese richtlijn lijkt er op meerdere vlakken nog aanzienlijke ruimte voor verbetering.

In dit symposium worden alle aspecten van VPI behandeld, met referentie naar de meest recente literatuur. Het symposium kenmerkt zich daarnaast door voldoende ruimte voor het stellen van vragen aan een panel van experts. Tijdens de casusbesprekingen wordt de inbreng van u als bezoeker zeer op prijs gesteld, met name ook om te toetsen of er consensus bestaat over de diagnostiek en behandeling binnen Nederland.

Wij verwelkomen u graag op 8 juli 2022 in het UMC Groningen!

Namens het multidisciplinaire VPI behandelteam van het UMCG.

Dr. Ben Saleem,  prof. dr. Clark Zeebregts, prof. dr. Jean-Paul de Vries, vaatchirurgen, UMCG

 

Accreditatie

Het programma is geaccrediteerd bij de NVVH, NVNG, NIV, VNIVD en de NVMM met 4 punten. Accreditatie is aangevraagd bij de NAPA en de VSR.

 

Meer weten? Inschrijven?

Bent u (vaat)chirurg, radioloog, nucleair geneeskundige, vasculair internist, infectioloog, arts-microbioloog, physician assistant, verpleegkundig specialist of vasculair diagnostisch laborant dan nodigen wij u van harte uit voor dit symposium. Voor meer informatie en het inschrijfformulier verwijs ik u naar de website van het Wenckebach Instituut voor Onderwijs en opleiden. Direct inschrijven kan ook via onderstaand inschrijfformulier.