Skip to main content

PhD-kandidaat Francine Vos

Francine Vos is in April 2022 gestart als PhD-kandidaat met een onderzoekstraject over infecties van vaat- en borstprothesen. Het is een multicenter, cross-border samenwerkingsproject waarbij het UMCG, het Medisch Centrum Leeuwarden, Nij Smellinghe Drachten, Ommelander Ziekenhuis Groningen, Klinikum Oldenburg (DE), PIUS Hospital (DE) en Bonifatius Lingen (DE) betrokken zijn. De incidentie van vaatprothese infecties, de verwekkers met bijbehorend resistentiepatroon en de chirurgische uitkomsten worden in kaart gebracht. Hierbij zal een vergelijking gemaakt worden tussen de verschillende groottes van ziekenhuizen (universitair versus perifeer) en de verschillende landen (Nederland versus Duitsland). Het doel is om de best-practice voor beide landen vast te stellen, waarmee een evidence-based protocol opgesteld kan worden voor het voorkomen én behandelen van vaatprotheseinfecties.